Kundeservice

+45 3841 0344
Mandag-torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-15.00

Skal du arbejde i udlandet?

Få et overblik over hvad du skal være opmærksom på når du skal arbejde i udlandet. Vi ser på hvilke regler der gælder for arbejde både i og udenfor Europa

19. september 2014
Arbejde i udlandet

Er du ledig i Danmark - Prøv lykken i udlandet.

Har du ikke noget job, men ønsker du at udforske hvilke jobmuligheder du har i udlandet, kan du tage dine dagpenge med til udlandet i tre måneder, dette gælder så længe du søger job i et EØS land.

Hvis dette kunne være noget for dig skal du huske at søge om det inden du tager til udlandet, samt opfylde nogle bestemte betingelser, disse betingelser kan du finde mere om på borger.dk, samt få mere information på dit tilknyttet jobcenter.

Hvis du ikke har held med at finde job i udlandet efter de tre måneder, skal du flytte tilbage til Danmark og melde dig til dit jobcenter, inden fristen på de tre måneder udløber. Den præcise dato vil fremgår i et dokument, som din A-kasse udsteder.

 

Skal du arbejde i et EØS land?

Som EU borger har man fri bevægelighed, dette vil sige at du frit kan bevæge dig over EU's grænser, samt slå dig ned i et andet EU land uden at søge om opholdstilladelse. Her kan du også frit søge arbejde, da der ikke er noget krav om arbejdstilladelse. Der er ingen fælles skatteregler for lønmodtager i EU, dette er individuelt for land til land, men der gælder dog nogle overordnede regler omkring hvilket land du betragtes som skatteborger i. Du betragtes normal som skatteborger i det land, hvor du opholder dig i over seks måneder om året. Hvis du ikke opholder dig i mere end seks måneder, vil du være skatteborger i dit hjemland.

Når du arbejder i et andet EØS land kan du tage nogle "fordele" med fra Danmark. For at få disse fordele skal du dog selv sørger for at overholde nogle betingelser, før du kan få ret til dem. Det første du skal huske er at du kun kan være forsikret i et land, dette land skal altid være i det land hvor du arbejder også selvom du bor i et andet land. Hvis dette ikke bliver overholdt mister du retten til dagpenge, hvis du skulle gå hen at blive arbejdsløs.

En anden fordel som du kan tage med er at du som dansk statsborger stadig kan være dansk social forsikret. Dette kan du såfremt du overholder nogle bestemte betingelser og søger om det i god tid. Den sociale sikring omfatter:

  • Sygesikring efter regler i sundhedsloven
  • Dagpenge ved sygdom
  • Dagpenge ved barsel og adoption
  • Arbejdsløshedsforsikring
  • Folkepension og førtidspension
  • Tjenestemandspensioner
  • ATP Livslang Pension
  • Børnefamilieydelser og børnetilskud
  • Arbejdsskadeforsikring
  • Efterløn.


Du kan både få sygesikring hvad enten du er lønmodtager eller selvstændig, dog er betingelserne du skal opfylde forskellige. Hvis du er lønmodtager skal du og din arbejdsgiver være sammen om at opfylde betingelserne. Du kan læse mere om betingelserne på Borger.dk

 

Skal du arbejde i et land udenfor Europa?

Når man arbejder i et land udenfor Europa, er der andre regler der gælder og der vil være flere ting du selv skal holde styr på. Det er for det første oftest sværere at finde arbejde, samt  svært at blive ansat direkte hos en udenlandsk arbejdsgiver. Dette skyldes at der flere steder i udlandet, er regler om at den udenlandske arbejdsgiver skal kunne dokumentere at de ikke kan finde arbejdskraft med samme kvalifikationer som den udenlandske. Det andet som også kan blive svært er at få godkendt en arbejdstilladelse, som vil give dig tilladelse til at arbejde i landet. Dette kan hurtigt blive en lang process og er noget du skal søge om i god tid. Det kan nogle steder være svært at få godkendt en ansøgning.

Hvis du bliver udstationeret af en dansk arbejdsgiver, vil du ofte få lettere ved at få tilladelse til at arbejde i landet. Dette bliver lettere da, du allerede har et job og et gøremål i landet og landet risikere dermed ikke at du vil blive en belastning for landet.  

Når du arbejder i et land udenfor EØS, vil du på normal vis ikke være omfattet af den danske sociale sikring. Dog har Danmark indgået aftale med en række lande herom og du kan på den måde fortsat blive dansk social sikret, hvis du arbejder i et af de lande. Disse lande er bl.a. Australien, USA, Canada og New Zealand, du kan finde hele listen, samt mere information på borger.dk. Hvis du arbejder i et land som Danmark ikke har en aftale med, er det arbejdslandet der afgør hvilken sundhedsordning og social sikring du er omfattet af i arbejdslandet.